"Swooshy" lyrics - FREDDIE KING

FREDDIE KING
"Swooshy"
(Freddie King / Sonny Thompson)

[Instrumental]