"Sondag Morgen" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Sondag Morgen"

Hun smiler I sovne
Du klyver forbi
Du kler deg I morket
En dor smekker i
Sa star du I gangen
Du kom hit I natt
Na vakner du kanskje
Men na er du dratt

Tidlig en sondag
Byen er bla
Sent I november
Dagen derpa
Du har ikke sovet
Du er ikke trett
Du gar I en gate
Du aldri har sett

Er gatene mange
Er tankene fler
Du horer en latter
Du snur deg og ser
Det var bare deg selv
Og en djevel som lo
Det vokser en valmue
I ditt blod