"Vuggevise" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Vuggevise"

Jeg skal sove, jeg er trett.
Fra mitt dype andedrett
Letter jeg og styrter blind
Ut I natten som en vind.
Uten kropp, uten hud
Hviler jeg hos fader Gud.

Jeg skal sove, jeg er trett.
Alle bilder jeg har sett
Synker na I sovnens sjo
Som er dyp av drom og rod.
Uten sjel, uten ord
Hviler jeg hos moder jord.

Jeg skal sove, jeg er trett.
Innerst I mitt nervennett
Bryters jord og himmel ned.
Skapelsen skal finne sted.
Ord blir kropp og kropp blir ord.
Fader Gud og moder jord.