"Bloom" lyrics - ODESZA

ODESZA
"Bloom"
(Clayton Knight / Harrison Mills)

[Instrumental]