"Koto" lyrics - ODESZA

ODESZA
"Koto"
(Clayton Knight / Harrison Mills)

[Instrumental]