"Goodbye" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Goodbye"

[Instrumental]