"Straight On Red" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Straight On Red"

[Instrumental]