"Hermitage" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Hermitage"

[Instrumental]