"We Go On" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"We Go On"

[Instrumental]