"Den Tunna Linjen" lyrics - PER GESSLE

PER GESSLE
"Den Tunna Linjen"

Det finns et band mellan far och son
En trad som knyter land vid hav
En ojamn stig mellan gott och ont
Som ger en ojamn promenad
Och jag tror att jag har foljt
Alla andra strak
Men det ar den tunna linjen
Mellan dej och mej
Jag aldrig vagat ga
Det finns en vag mellan ost och vast
Som valjer framtiden
Ett barn till lust och liv och glod
Som kallas karleken
Och jag tror att vi har foljt
En man och kvinnas spar
Men det ar den tunna linjen
Mellan dej och mej
Vi aldrig vagat ga
Ett liv mellan tid och run och regnbagen
Mellan ljus
Och evig natt