"Mandolindagar" lyrics - PER GESSLE

PER GESSLE
"Mandolindagar"

Jag vill inte spela fel
Spanna strangar som ga av
Detta overlevnadskrav
Har jag anda varje dag
Ska jag arligt spela falskt
Sa ska jag stjala nagot met stil
Jag stjal en harmoni
Fran sjalens mandolin
Jag vill inte do I moll
Inte leva helt I dur
Inte jaga som ett djur
Inte mala dej nagon gud
For dina farger ar regnbagens
Eldslagans och varens dans
Och jag vill bara ha sympatin
Fran ditt hjartas mandolin
Sa, lat mej stjala din sympati
Fran ditt hjartas mandolin