"Epoch" lyrics - PERIPHERY

PERIPHERY
"Epoch"

[Instrumental]