"Fritter (Stella's Home)" lyrics - SKINNY PUPPY

SKINNY PUPPY
"Fritter (Stella's Home)"

[Instrumental]