SONNY AND CHER lyrics - I Got You Babe (Instrumental)

SONNY AND CHER
"I Got You Babe (Instrumental)"

[Instrumental]