"I Got You Babe (Instrumental)" lyrics - SONNY AND CHER

SONNY AND CHER
"I Got You Babe (Instrumental)"

[Instrumental]