"Astro" lyrics - THE WHITE STRIPES

THE WHITE STRIPES
"Astro"
(Jack White / Meg White)

One, two, three, four

Maybe Jasper does the astro
Maybe Jasper does the astro
Maybe Jasper does the astro, astro

Yeah

Maybe Lilly does the astro
Maybe Lilly does the astro
Maybe Lilly does the astro, astro

Whoo, hey

Maybe Jackson does the astro
Maybe Jackson does the astro
Maybe Jackson does the astro, astro (Hey)

Maybe Momma does the astro
Maybe Momma does the astro
Maybe Momma does the astro, astro

Maybe Tesla does the astro
Maybe Tesla does the astro
Maybe Edison is AC/DC