"Ma" lyrics - TOM ZE

TOM ZE
"Ma"

Batiza esse nenem
Batiza esse nenem

Batizado bom
Batizado bom

E, os sambas e arcanjos
o, a rua a arruaca
e, a mao da madrugada
o, a lua enluarada
e, o seio, sua sede
e, ma ma ma ma ma ma