"Mojave" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Mojave"

[Instrumental]