"Sometimes I See" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Sometimes I See"

[Instrumental]