"Old Folks" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Old Folks"

[Instrumental]