"Solar" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Solar"

[Instrumental]