"Wolf Story" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Wolf Story"

[Instrumental]