"Silent Movie" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Silent Movie"

[Instrumental]