"Bang Fall Down (Skit)" lyrics - RAEKWON

RAEKWON
"Bang Fall Down (Skit)"

Fall down
Fall down
Hahaha
Let's go
Fall down
Let them lames fall down
Let them lames fall down
Fall down
Fall down
Fall down