"Carolus Rex (Swedish)" lyrics - SABATON

SABATON
"Carolus Rex (Swedish)"

Ny tid nalkas, denna tid gar mot sitt slut
Hela Stockholm se mig kronas
Kanoner skjut salut
Ingen ed avlagd, ingen ed jag svar
Kronan kommer ej fran kyrkan
Den kom direkt ifran Gud
Bevisat min styrka genom strid
Fodd att regera, att fora krig
Kna om Kna

Min tid ar har

Over Norden jag harskar
Med det arv som jag gavs
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
Krigets konst jag beharskar
Lat mitt namn sprida skrack
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
An en gang, sjung Carolus sang

Fodd att harska, leda mina man I strid
Ingen man kan mig befalla
Jag lyder under Gud
Hor min order, ifragasatt mig ej
Vet att sadan ar min vilja, och darvid skall det ske
Sida vid sida uti strid, med karoliner gar jag I krig, kna om kna

Min tid ar har

Over Norden jag harskar
Med det arv som jag gavs
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
Krigets konst jag beharskar
Lat mitt namn sprida skrack
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
An en gang, sjung Carolus sang

Allt jag ser, vill ha mer, vem skall stoppa mig?
Hela Europa ska boja sig for min arme
Vad ar ditt, skall bli mitt, da jag draper dig
Min vilja ske

Bevisat min styrka genom strid
Fodd att regera, att fora krig
Kna om kna

Min vilja ske

Over Norden jag harskar
Med det arv som jag gavs
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
An en gang
Krigets konst jag beharskar
Lat mitt namn sprida skrack
Gang pa gang
Sjung Carolus sang
An en gang, sjung Carolus sang