"Karolinens Bon" lyrics - SABATON

SABATON
"Karolinens Bon"

Bortom Svea rikes granser
Hors ett kall fran ovan jord
Foljer kristendomens regler
Offensivens man soldat I Jesus namn

For frander fosterland och konung
Genom elden skall han ga
Opaverkad infor odet
Moter doden for sin religiosa tro

In I striden genom ett kulregn Herrens vilja sker
In I striden gar han pa led

Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv I Guds hand for sin konung och fosterland
Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram

Moral och religion forenar
Mod och brodrarskap bestar
Att smada Guds namn mota doden
Offensivens man soldat I Jesu namn

In I striden genom ett kulregn Herrens vilja sker
In I striden gar han pa led

Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv I Guds hand for sin konung och fosterland
Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram

Fader var som som ar I himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike, ske din vilja
Sasom I himmelen sa ock uppa jorden ge oss brod ock idag
Och forlat oss varan skuld

Fram gar som en man
En hel arme marscherar pa led
Radslan de glomt Herren har domt
Redo att livet ge
Nar konungens har
Fienden ser med hissat baner
Radslan de glomt Herren har domt
Hor hur de ber sin bon

In I striden genom ett kulregn Herrens vilja sker
In I striden gar han pa led

Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv I Guds hand for sin konung och fosterland
Tills han vitogat ser karolinen marscherar fram

Fader var som ar I himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike, ske din vilja
Sasom I himmelen sa ock uppa jorden ge oss brod ock idag
Och forlat oss varan skuld [4x]