"Poltava" lyrics - SABATON

SABATON
"Poltava"
(Joakim Broden / Par Sundstrom)

Tiden tart den har som gatt
Vandrat manga mil
Knektar trottna slitna var
20 000 man

Tsaren brant sin egen jord
Ingenting fanns kvar
Hungern rev och doden stod
Redo for ett slag

Hor upp led vack din arme
Ge dig och lamna min mark

Poltava
Genom rok och damm de red
Poltava
Slogs for livet led for led
Poltava
Tappra man till himmelen steg
Poltava

Svenska harens ledarskap
Lidit nederlag
Konung kan ej strida mer
Skada stod han bi

Rehnskiold uti striden red
Varja strackt for vind
Slog som vag mot hardat berg
Tvingad till retratt

Lyssna Du Karolus Rex
Frukta ty din tid ar har

Poltava
Genom rok och damm de red
Poltava
Slogs for livet led for led
Poltava
Tappra man till himmelen steg
Poltava

Bragd om livet eld och dod
20 000 man I nod
Sa fakta pa
Gul och bla
Karoliners sista slag
Motte doden odets dag
Guds vilja ske
Krigare

Hor upp led vack din arme
Ge dig och lamna min mark

Poltava
Genom rok och damm de red
Poltava
Slogs for livet led for led
Poltava
Tappra man till himmelen steg
Poltava [2x]