"Konungens Likfard" lyrics - SABATON

SABATON
"Konungens Likfard"

Doden stod for dorren denna kalla vinternatt
Bragd om livet stod det skrivet nar hans ode hann ifatt

Vem skall oss nu leda I en tid som runnit ut
Mist var kung var sorg ar tung nar hans styre tagit slut

Kom skottet fran hans egen har tanken tar
Trehundra ar och ingen vet hans dods hemlighet

Dod vid rikets rand drommen rann ut I sand leve Carolus
Buren hem for hand ater till Svealand leve Carolus Rex

Marschen gar mot sverige inga sanger I varat led
Bar var konung hemat an over berg och over hed

Hur skall vi da minnas var han hjalte eller ej
Darskap eller hjaltemod ja det skall du fraga dig

Kom skottet fran hans egen har tanken tar
Trehundra ar och ingen vet hans dods hemlighet

Dod vid rikets rand drommen rann ut I sand leve Carolus
Buren hem for hand ater till Svealand leve Carolus Rex

Sista farden
Ny tid nalkas
Skall det antligen bli fred
Men vi blir aldrig det vi en gang var

Dod vid rikets rand drommen rann ut I sand leve Carolus
Buren hem for hand ater till Svealand leve Carolus

Dod vid rikets rand drommen rann ut I sand leve Carolus
Buren hem for hand ater till Svealand leve Carolus Rex