"Alone" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Alone"

[Instrumental]