"Gone" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Gone"

[Instrumental]