"Soliloquy" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Soliloquy"

[Instrumental]