"Ballad Z" lyrics - PAT METHENY

PAT METHENY
"Ballad Z"

[Instrumental]