"Den Fremmede" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Den Fremmede"

Jeg fulgte to som vandret for seg selv
I sorg pa veiene til Emmaus;
Jeg sa at alt de trodde la I grus,
Og lot som om jeg ville ta farvel.

Men lyset sank, og dagen var pa hell,
I odemarken vidt om Emmaus;
De sa at jeg var fremmed I hvert hus,
Og ba meg: Vandrer, bli hos oss I kveld.

Jeg ble hos dem og horte at det satt
Forvakede og talte om en bror
Som Gud lot do alene og forlatt.

Da sto jeg opp, av sorg for disse ord;
Alene gikk jeg brt fra byens natt,
Og gav meg hen til dyr; og tr?r, og jord.