"Salome" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Salome"

Tolv ar var Han, da Han stod frem I templet.
Tolv ar var Jochanaan, da Han dro bort
Til oorkenen og kallet som stod stemplet
I blikket som var innadvendt og sort.

Tolv ar var du, Salome, da du danset,
Og da ditt navn ble slynget om profeten,
I oyeblikket da musikken stanset-,
Og mannen tok deg med til evigheten

(og dronningen bad gjestene a klappe -),
Ja, tok deg med som om du var en avne
Som hadde festnet I hans doperkappe,

Et stra som hadde festnet I hans har!
Slik ble du nesten ett med dopernavnet,
Mens andre kongedotres navn forgar.