"Den Fremmede Taler Til Mennesket" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Den Fremmede Taler Til Mennesket"

Jeg klede meg I deg som I et klede
Av kveldsbla jord og skumringsduse tanker,
Da jeg ble hengt pa treets grove planker
I kroppen din pa Hodeskallestedet.

Jeg steg som undersjoisk tre her nede,
Fra rogn og melke gytt pa aurebanker,
Med moden frukt I overfylte ranker;
Og lysbla egg I kronens bokfinkrede.

Hver fugl som fros I hjel I kalde netter,
Ga jeg nytt liv I skogene I sinnet,
Og hekkeplass I muskelvevets gletter.

Slik himmelriket dor I sanseskinnet
Fra snofjell og til plantenes rosetter,
Blir jorderiket fodt pany her inne.