"Paske" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Paske"

Her har jeg laget noe ganske nytt
Som ikke fantes for: En tornekrone.
Jeg, som er bosatt I Jerusalem
- I kurvmakernes gate er mitt hjem -
En stille mann med verksted, barn og kone;
Jeg kjenner godt det arbeide jeg gjor,
Og jeg har aldri gjort slik krone for.

Jeg skar mig grener av en rosenstokk,
Syv slanke grener, smidige og lange,
Syv myke tornegrener, det var nok.
Pa disse grenene stod mange, mange
Av arets unge roser sprunget ut.

Jeg satte alle rester I et krus,
- det morke, rode og det vate, gronne -
Slik dufter de til glede for mitt hus,
Og brenner langsomt ned som ild.
Men ingen her pa verkstedet kan skjonne
Hvad de skal bruke slik en krone til.