"Engelen" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Engelen"

Om han er dod?
Hans blod og kropp
Er vin og brod.

Og vin og brod
Tar dere opp
I blod og kropp.

Hans blod og kropp
Er jordens salt.
Han star I alt.

Han star I alt,
Hver minste del,
Som jordens sjel.

Som jordens sjel
Har han gatt opp
I jordens kropp