"Fra Templet" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Fra Templet"

Jeg dromte det var I mitt tolvte ar
Da stjernene sluttet a rope
Ble halvmanen skjult bak en stripet sky
Og steinene sang rundt hver snomann:
Ingen tor rope fargen pa blod
Huden din tor ikke pipe
Mot slakterhuset der kyrne slo
Tom melk I en manestripe

Jeg dromte det var I mitt tolvte ar
Da jeg kom tilbake fra templet
Ble far eller mor redd hva det var
Og spurte meg hvem jeg kom fra
Jeg dromte jeg svarte: Fra ingen
Fra na er jeg fremmed og snill
Og star under skyggevingen
Av alt som ikke er til.