"Rytteren" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Rytteren"

Han foler pust av doden
Hvor klare oyne hvor sakte
Kommer ikke det hoye til det lave
Og allerede blor han fra sine sar
Fem soler for deg Jerusalem
Og for dine tapte sonner