"Sviket" lyrics - MORTEN HARKET

MORTEN HARKET
"Sviket"

Men Judas vender ofte hodet vekk
Fra Brodrene, slar ofte blikket ned.
En ugjort gjerning venter ham et sted
Og fyller hjertet med en unklar skrekk.

Den blinde skjebne fletter om hans navn
For alle tider skammens tornekrans,
Snart skal hans fotter tra en luftig dans
Og kroppen by seg til for gribb og ravn.

Snart skal det skje. Bestemt fra evighet
Er Mesterens befaling: Gjor det fort.
Og sa - skj?rtorsdag aften - gar han bort
Til svikets ?relose rettersted.